Daglig leder av LS Holst – NK Larsens Bureau, Nils Krister Larsen, har 30 års erfaring som turguide. Han var i 15 år reiseleder på Hurtigruten. Hurtigruten går fra Bergen til Kirkenes og er innom 35 havner. I dette arbeidet har Larsen blitt godt kjent med Norge og blitt vant til å håndtere mennesker fra hele verden på mange språk (norsk, tysk, engelsk, fransk).

Larsen kan også vise til mange rundturer med buss i Norge, mest med tyske og franske turister.

I 10 år arrangerte Larsen, i eget operatørselskap, temareiser på Hurtigruten. Turene hadde kystkulturen som innhold og Larsen formidlet kunst og kultur slik den har blitt til langs norskekysten gjennom årtusener.

Nils Krister Larsen har bodd mange steder i Norge: Krisiansund, Bergen, Trondheim, Stavanger, Selje, Rosendal (Hardanger), Tromsø og Oslo. Larsen kan Norge! Han har formidlet sine kunnskaper om landet i 35 år.

 

Bergen

Nils Krister Larsen er autorisert Bergensguide. Han er spesielt opptatt av dialog og møter gjerne deg som har interesse for byhistorie: litteratur, kunst, sjøfart, sosiale forhold.
Dersom du vil vandre med Nils i Bergen er det bare å ta kontakt med
Bergen Guideservice ( legg inn lenke) for pris og tilbud

Aller Travel

Nils Krister Larsen tar på seg guide og reiselederoppdrag for Aller Travel. Se byråets turoversikt.

 

Utlandet

Det er også mulig å benytte seg av Larsens tjenester som guide/reiseleder på reiser til Tyskland , Frankrike, Polen og Italia. Larsen har fulgt mange skolegrupper og turistgrupper til Sachsenhausen, Berlin, Auschwitz, Krakow, Paris, Normandie, Roma og Milano.

Ta gjerne kontakt for en avtale!

Nils Krister Larsen er 58 år og for tiden bosatt i Hardanger.

Mobil: (0047) 92250345