LS Holst – NK Larsens Bureau ønsker nye og gamle reisende tilbake!

Vi holder nå til i vakre Hardanger. Helst ville vi gjerne invitert alle hit. Det vil vi også etter hvert. Fortsatt velger vi likevel å invitere gjester med til steder som vi har forholdt oss til gjennom mange år. Vi tenker på Roma og Berlin. To byer som vi mener gir oss innsikt på godt og vondt om vår historie og vår kultur. To byer som også gir oss pekepinner mot et nytt og annet Europa.

Vi vil at våre reiser skal utgjøre et møtested. Opplevelsene skal skape grobunn for de gode samtalene – og disse skal igjen gjøre oss vitebegjærlige eller nysgjerrige.

I løpet av året vil vi invitere til møter i reiseklubben – og vi håper at mange blir med på våre reiser , ikke bare til Roma og Berlin, men også til andre reisemål som vil settes opp fortløpende. Vi har satt opp flere helger i mai og juni som skal sette fokus på Vestlandet, vi skal til Island og til Napoli. Vi håper at mange vil følge oss og fortsette i lag med oss som gode reisevenner.